PRIVATUMO POLITIKA 

 1. Bendrosios nuostatos

Asmens privatumo apsaugai teikiama didelė reikšmė, todėl svarbu, kad Jūs žinotumėte kada ir kokie duomenys renkami, kaupiami, saugomi bei kaip panaudojami, kai apsilankote www.foto-drobes.lt svetainėje, įsigijate iš mūsų produktų ar kitaip pateikiate mums savo asmens duomenis.

 

 1. Kokią asmeninę informaciją mes renkame apie Jus?

Kai Jūs apsilankote ar registruojatės mūsų svetainėje www.foto-drobes.lt, naudojatės svetainės www.foto-drobes.lt paslauga, perkate www.foto-drobes.lt produktą, prenumeruojate naujienlaiškius arba kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją arba suteikiate mums leidimą Jūsų pateiktus duomenis naudoti pažymėdami atitinkamą pasirinkimą, mes renkame:

         IP adresą, aplankytojo puslapio adresą, ankstesnio puslapio adresą, datą ir laiką, naršyklės tipą ir versiją;

         vartotojo vardą, slaptažodį;

         Jūsų nuotraukas ir kitą  Jūsų įkeltą turinį;

         Jūsų vardą, pavardę, telefono numerį, adresą, elektroninio pašto adresą;

         Pirkimo ir mokėjimo informaciją  (pirkimo data, prekės kaina, kiekis, žyma apie užsakymo vykdymo eigą, IP adresas, nuolaidos kodas, užsakymo data, produkto pavadinimas, produkto kodas);

         pristatymo duomenis (adresas ir telefono numeris). Jei buvo pirkta kitam asmeniui, mes surenkame jų pristatymo duomenys ir kontaktinę informaciją;

         gautų bei išsiųstų pranešimų turinį, susirašinėjimų istoriją;

         kai ateinate į www.foto-drobes.lt svetainę iš trečiųjų šalių iš trečiųjų šalių puslapių, naujienlaiškių, paspaudus reklaminius skydelius, mes fiksuojame iš kokio šaltinio lankytojas atėjo, reklaminės kampanijos pavadinimą ir jos poziciją bei šiuos duomenis susiejame su užsakymu.

 1. Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis

          Mes renkame, tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis tik remdamiesi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį ar naudoti pateiktus duomenis Jūsų sutikimu:

o    pagerinti Jūsų aptarnavimą ir patirtį lankantis www.foto-drobes.lt svetainėje ar naudojantis jos paslaugomis, tobulinti www.foto-drobes.lt svetainę, kad būti arčiau Jūsų;

o    užtikrintume sąlygas Jums kurti pasirinktus individualizuotus www.foto-drobes.lt produktus;

o    apdoroti Jūsų www.foto-drobes.lt produktų užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

o    duomenų teikimui kompetetingoms institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai;

o    perduoti Jūsų užsakytą www.foto-drobes.lt produktą mūsų tiekėjams gaminti ir pristatyti Jums;

o    susisiektume su Jumis el. paštu ir mobiliuoju ryšiu, konsultuoti ir spręsti problemas, susijusias su www.foto-drobes.lt produktų užsakymu ar pristatymu;

o    Jei pažymėjote atitinkamus pasirinkimus (sutikimus), informuoti Jus apie išskirtines akcijas ar nuolaidas, pateikti panašius pasiūlymus el. paštu ar/ir trumpaja žinute;  Jūs galite atsiimti šį sutikimą bet kuriuo metu;

o    vykdyti kitus įsipareigojimus, susijusius su mūsų teikiamomis paslaugomis.

 1. Kaip saugome Jūsų duomenis?

         Užtikriname, kad visi Jūsų duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus tiesiogiai taikomus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius Europos Sąjungos  teisės aktus, taikant reikiamas organizacines ir technines priemones skirtas apsaugoti Jūsų duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo, taip pat nuo neteisėto tvarkymo veiksmų.
www.foto-drobes.lt kolektyvas supažindintas su asmens duomenų apsaugos reikalavimais ir užtikrina nustatytų organizacinių priemonių dėl duomenų tvarkymo laikymąsi. Prieigą prie duomenų turi tik www.foto-drobes.lt įgalioti asmenys, kurie atsakingi už www.foto-drobes.lt svetainės techninę, komercinę bei turinio redakcinę priežiūrą.
Visa Jūsų asmeninė informacija yra šifruojama tiek ją perduodant, tiek saugant.
Kiekviena foto nuotraukų knyga ar kitas www.foto-drobes.lt produktas, įskaitant visus vaizdus, nuotraukas ar kitą įkeliamo turinio tipą, yra saugomas Jūsų unikaliu el. pašto adresu ir slaptažodžiu. Kiti asmenys negali matyti Jūsų sukurtų www.foto-drobes.lt produktų ir juose išsaugoto turinio, neturėdami šių dviejų duomenų. Todėl rekomenduojame atidžiai pasirinkti savo slaptažodį bei nesidalinti juo su trečiaisiais asmenimis bei saugiai jį tvarkyti.

 1. Kam atskliedžiame Jūsų duomenis?
 • Mes neatskleisime jokių Jūsų asmeninių duomenų, išskyrus verslo partnerius, be kurių negali būti sklandžiai teikiamos www.foto-drobes.lt paslaugos Jums. Tokiu atveju mes siekiame, kad ir kiti asmenys, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys, taikytų tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas gautiems asmens duomenims apsaugoti nuo bet kokio neteisėto tvarkymo. Mes dalijamės duomenimis su šiomis įmonių kategorijomis: 
  • duomenų talpinimo ir saugojimo paslaugų tiekėjais;
  • apskaitos paslaugų teikėjais;
  • mokėjimų paslaugų teikėjais;
  • kurjerių (pašto) paslaugų tiekėjais;
  • elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikėjai;
  • kitiems, Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo;
 1. Duomenų saugojimas
 • Mes tvarkome ir saugome Jūsų duomenis tol, kol naudojatės mūsų paslaugomis, ir tik tiek, kiek tai susiję su šioje Privatumo politikoje ir asmens duomenų apsaugos teisės aktuose nurodytais tikslais,  visą paslaugų (pirkimo) sutarties galiojimo laiką ir įstatymuose nustatytą laiką pasibaigus sutarties galiojimo terminui (pvz., teisės aktų nustatytais archyvavimo tikslais). Tai taip pat taikoma visiems, su kuriais dalijamės Jūsų duomenimis ir kurie teikia paslaugas mūsų vardu.
 • Taip pat, esame nustatę ir įsidiegę saugojimo laikotarpį www.foto-drobes.lt produktams, įskaitant įsigytų www.foto-drobes.lt produktų maketus ir jiems panaudotas nuotraukas, kurie bus saugomi saugioje, užkoduotoje aplinkoje, bet ne ilgiau 2 metai nuo nuo dienos, kai buvo pradėtas kurti ar buvo sukurtas www.foto-drobes.lt produktas. Pasibaigus nustatytam saugojimo laikotarpiui, asmens duomenys bus ištrinti automatiškai arba www.foto-drobes.lt įgalioto darbuotojo.  
 1. Jūsų teisės
 • Jūs turite teisę sužinoti, kokius jūsų asmeninius duomenis esame sukaupę.
 • Jūs turite teisę paprašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis.
 • Jūs turite teisę paprašyti ištrinti sukauptus asmeninius duomenis apie jus.
 • Jūs turite teisę paprašyti nustoti apdoroti sukauptus jūsų asmeninius duomenis.

Jei norite gauti informaciją apie surinktą informacija apie Jūsų asmens duomenis ar kreiptis dėl neteisingų, neišsamių ar netikslių duomenų tvarkymo ir prašyti ištaisyti ar ištrinti siųskite mums užklausą el. pašto adresu info@foto-drobes.lt laiško antraštėje nurodydami “Užklausa dėl duomenų kaupimo”.

Mes galime paprašyti patvirtinti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, leidžiančio tinkamai identifikuoti Jus. Jums patvirtinus tapatybę, informacija apie jūsų tvarkomus duomenis pateikiama per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo raštu pateikimo dienos.
8. Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo

Jei manote, kad Jūsų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo buvo pažeistos, susisiekite su mumis el. pašto adresu info@foto-drobes.lt ir mes pasistengsime kuo greičiau išspręsti kilusias problemas.

Taip pat galite pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.